Bogactwo życia wokół nas

Byadminer

Bogactwo życia wokół nas

Sosny pień…

Zakończyliśmy dziś pierwszą, wiosenną część zajęć pt.” Bogactwo życia wokół nas”. Z ostatnią grupą ze Społecznego  Przedszkola Integracyjnego z ul . Wolumen  2  wybraliśmy się na wycieczkę do  Lasu Lindego.  Po sprawnym przemarszu dotarliśmy do Lasu w okolicy ul. Reymonta.

Po wejściu do lasu rozdaliśmy torebki, w które każdy mógł zbierać własne przyrodnicze, wiosenne skarby. Dzięki temu na zakończenie zajęć mogliśmy się im wszystkim przyjrzeć.

W  międzyczasie sprawdzaliśmy (my prowadzący :-)), czy bardzo parzy pokrzywa i że wcale  nie parzy jasnota biała, choć są do siebie podobne. Oglądaliśmy glistnik jaskółcze ziele, którym żadne dziecko nie może się bawić. Wokół nas biegały wiewiórki, które jeden z naszych odkrywców karmił przytomnie zabranymi z domu orzechami włoskimi. Dostrzegliśmy również sójkę, srokę i chmurę metalicznie lśniących muchówek z bardzo długimi czułkami.

Na koniec próbowaliśmy odnaleźć w lesie powrotną drogę do przedszkola z pomocą mapy, GPS oraz sporządzonego szkicu przebytej trasy i postanowiliśmy szukać nowych, nieodkrytych dróg.

Tuż przed powrotem odkryliśmy, że Potok Bielański płynie, i że ma czystą wodę, przez którą widać kamieniste dno.

Wracając  obok krzątaniny na targowisku udawaliśmy różne zwierzęta, których odgłosy jeszcze sto lat temu wypełniały stołeczne targi: szczekanie psów, rżenie koni, muczenie krów, gdakanie kur i meczenie kóz.

Po dojściu do przedszkola, pomimo zmęczonych nóg narysowaliśmy na torebkach z wiosennymi skarbami wiosenne znaczki, dzięki którym zmieniły się w prawdziwy, wiosenny list do rodziców.

Mamo, Tato, wiosna przyszła na Bielanach już na dobre!

Piotr Mędrzycki


Projekt „Bogactwo życia wokół nas” którego organizatorem jest Dzielnica Bielany, m. st. Warszawy, realizowany jest przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

About the author

adminer administrator

Urodzony w szpitalu na ul. Madalińskiego na Warszawskim Mokotowie. Wychowany wśród nieistniejących już pól, zmiennowilgotnych łąk i piaskowych muraw Rembertowa. Absolwent biologii środowiskowej na Uniwersytecie Warszawskim (1996). Magisterium z procesów odnawiania się drzew w Parku im. Paderewskiego wykonane w Ogrodzie Botanicznym UW. Doktorat z ekologii inwazji klonu jesionolistnego w Puszczy Białowieskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Falińskiego (2002). Od 2002 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, gdzie wykładał m.in. przedmioty: "Praktyka roślinoznawcza", "Ekologia ogólna", "Ekologia stosowana", "Urządzanie obiektów architektury krajobrazu", "Dendrologia", "Fitosocjologia", "Monitoring środowiska". W latach 2004-2009 opiekun Koła Nakukowego Stosowanej Ekologii Roślin, od 2009 przekształconego w nieformalną grupę badawczą Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin. Promotor kilkudziesięciu prac inżynierskiej i magisterskich na kierunkach architektura krajobrazu i ochrona środowiska. Pasje: ekologia, prywatne życie roślin, pedagogia i psychologia, antropologia filozoficzna, dobra muzyka i muzykowanie, muzyka chóralna i liturgiczna. Prywatnie: szczęśliwy mąż pięknej humanistki i ojciec trójki nieobliczalnych dzieci.

Leave a Reply